Assessoria d’empreses

  • Constitució de societats mercantils, laborals, associacions sense ànim de lucre, associacions d'empressaris ( gremis ).
  • Altes d'empresaris individuals (autònoms).
  • Elaboració de projectes empresarials. Plans d'empresa
  • Jurídic-societari.
  • Fiscal-comptable.
  • Laboral.
  • Estudis de viabilitat econòmica i financera.
  • Estudis de costos.
  • Auditories laborals.
  • Classificació empresarial. Concursos públics.

Contacti amb nosaltres al 93 814 14 17