Cartera immobiliària en VENDA / LLOGUER

Altres serveis immobiliaris

  • Compravenda d'immobles.
  • Lloguers.
  • Mediació.
  • Renegociació de contrates de lloguer.
  • Administració de finques, polígons industrials i juntes de compensació.
  • Gestió d'obres.
  • Constitució de comunitats de propietaris.
  • Inversió i gestió de patrimoni.
  • Negociacions bancàries: refinançaments. Dació en pagament. Compravenda per empreses patrimonials bancàries.
  • Declaracions d'obra nova, Cadastre, Cédul·les d'habitabilidad, Certificats eficiència energètica.

Contacti amb nosaltres al 93 814 14 17