Horaris

  Matí Tarda
Jornada Normal 8:30 a 14 16 a 19:30

CRITERIS

Durant la pandèmia hem adaptat noves fórmules de teletreball i d'interacció amb els clients dins els seus horaris i segons les seves necessitats.

Amb aquestes noves fórmules ampliem l'horari d'atenció alhora que millorem la conciliació familiar, l'organització dels recursos humans i el temps efectius de treball. Tot amb l'objectiu d'incrementar la productivitat i la fidelització de la plantilla.